PROWADZENIE SPOTKAŃ ZESPOŁU – TRUDNE SYTUACJE I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Pracując z uczestnikami grudniowego szkolenia MPI „Zarządzanie poprzez spotkania” rozpoznaliśmy nowe potrzeby szkoleniowe, które zgłaszała grupa. Nie zwlekając więc, wspólnie z tym samym trenerem, Leną Czernecką, postanowiliśmy przygotować specjalny, dedykowany warsztat, na który Was niniejszym gorąco zapraszamy. Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich tych, którzy organizują i prowadzą spotkania swoich zespołów – niezależnie, czy byli uczestnikami grudniowego szkolenia z Leną, czy też nie.

Szkolenie ponownie dotyka tematyki spotkań zespołu, tym razem jednak, z innej perspektywy. Celem tego warsztatu jest rozwijanie kompetencji prowadzenia i facylitacji wszelkich spotkań zespołu oraz wyposażenie uczestników w narzędzia i metody radzenia sobie z trudnymi uczestnikami w grupie. Wszystkie te cele będziemy realizować w narzędziowy, konkretny i dynamiczny sposób, bo wiemy, że takie właśnie podejście jest preferowane przez uczestników naszych szkoleń.

Dzięki szkoleniu poznacie kluczowe założenia dotyczące prowadzenia i facylitacji spotkań, odpowiecie sobie na pytanie, jak prowadzić angażujące i efektywne spotkania, poznacie różne style facylitacji oraz typologie trudnych uczestników by finalnie przećwiczyć metody przeciwdziałania i konstruktywnego reagowania na konflikt. Będzie również możliwość sprawdzenia się w boju, czyli przećwiczenia rekomendowanych narzędzi.

Dzięki szkoleniu poznacie Państwo kluczowe założenia dotyczące rodzajów spotkań, odpowiecie sobie na pytanie kiedy i które spotkania warto organizować i dopasujecie ich specyfikę do swoich organizacji. Będzie również możliwość sprawdzenia się w boju, wypróbowania nowych rozwiązań i podzielenia się najlepszymi praktykami z innymi uczestnikami szkolenia
Zapraszamy!

Planowane rezultaty dla uczestników
 • Rozwój świadomości, wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnej i satysfakcjonującej pracy z zespołami.
 • Poznanie podstaw procesu grupowego zachodzącego w każdym pracującym zespole.
 • Umiejętność prowadzenia angażujących i efektywnych spotkań, na których podejmowane są decyzje, które realnie wejdą w życie
 • Poznanie różnych typów trudnych uczestników spotkań i metodologii reagowania
 • Rozwój świadomości, jak ważną rolę odgrywają relację pomiędzy uczestnikami w grupie oraz jak nie pozwolić, aby zablokowały one postęp w realizacji celu
Program
 1. PODSTAWY FACYLITACJI
  • Definicja facylitacji.
  • Rola facylitatora w pracy z grupami.
  • Trzy tryby facylitacji wg Johna Herona.
 2. UMIEJĘTNOŚCI FACYLITATORA
  • Praktyka umiejętności przydatnych w roli facylitatora.
  • Udzielanie informacji zwrotnej- modele i zasady.
 3. TRUDNE SYTUACJE W PRACY Z GRUPĄ
  • Zespołowe zbieranie i kategoryzowanie trudnych sytuacji w pracy z grupą.
  • Osobowości podczas spotkań – typologia trudnych uczestników
  • Metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i uczestnikami jako facylitator.
  • Lider a facylitator-jak to pogodzić?
 4. KONFLIKTY
  • "Facing the tiger" - dlaczego warto mierzyć się trudnościami we współpracy.
  • Proces powstawania i eskalowania konfliktów.
  • Metody 4 kroków na poszukiwanie konsensusu.
Ramowa agenda
08.30 – 09.00 rejestracja uczestników
09.00 – 09.30 przywitanie, przedstawienie MPI na świecie i w Polsce
09.30 – 10.45 warsztat
10.45 – 11.00 przerwa kawowa
11.00 – 12.30 warsztat
12.30 – 13.15 lunch
13.15 – 13.45 site inspection
13.45 – 15.00 warsztat
15.00 – 15.15 przerwa kawowa
15.15 – 17.00 warsztat i zakończenie
Sylwetka trenera

Lena Czernecka

Trener biznesu, Business Counsellor, coach
Z wykształcenia jest psychologiem - ukończyła Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ze specjalizacją psychologia zarządzania, psychologia polityki i reklamy, trenerem biznesu oraz terapeutą Gestalt. Jest certyfikowanym Trenerem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II Stopnia.

Od ponad 16 lat specjalizuje się w projektach szkoleniowych z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich, zmiany i budowania zaangażowania oraz szkoleń dla trenerów. Pracowała jako trener wewnętrzny w międzynarodowych korporacjach w zakresie m. in. outsourcing usług, farmaceutyka oraz retail, gdzie prowadziła szkolenia z optymalizacji pracy zespołów zadaniowych i rozwoju kompetencji pracowników na każdym szczeblu organizacji.

Od 10 lat jest stałym dostawcą szkoleń dla IBM w Polsce, ponadto współpracuje z firmami takimi jak State Street, Shell, BZWBK, Valeo, Luxoft, Aon-Hewitt, Aqusta Westland i wiele innych. W ramach szkoleń liderskich, przeszkoliła ponad 2000 osób w sektorze finansowym, księgowym, automotive oraz IT. Realizowała projekty EFS dla studentów studiów podyplomowych na Akademii Rolniczej oraz Uniwersytecie Jagiellońskim. Równolegle w swoim życiu zawodowym zajmuje się coachingiem, psychoterapią indywidualną, oraz pracą na procesie grupowym. Współpracuje z „Dojrzewalnią Róż” prowadząc treningi interpersonalne. Ma potwierdzone przez Instytut Edukacji i Rozwoju Osobistego w Krakowie oraz Associazione Italiana di Counselling umiejętności i doświadczenie coachingowe oraz terapeutyczne.
Mama dwójki dzieci, pasjonatka gór i tańca towarzyskiego.

Terminy
Cennik
Rodzaj uczestnictwa Cena
Członkowie MPI Poland Chapter 75 zł
Pracownicy firm, które mają przedstawiciela w MPI Poland Chapter 150 zł
Osoby niezrzeszone 490 zł
Promocja „Twój pierwszy raz”* 390 zł

*Dla nowych uczestników cyklu MPEC, na pierwsze szkolenie udzielamy rabat 100 zł

Ponieważ szkolenia mają charakter warsztatowy, liczba miejsc jest limitowana. Decyduje kolejność zgłoszeń. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia.

Zarejestruj się